Berrig Slægten
Homeom Jan Berrig Berrig SlægtenPhotos
Berrig Slægten

Min Slægt fra  Odense starter med  Conradt Berrig

Jeg har forsket i mine Aner og kom tilbage til ca 1780 erne første gang jeg stødte på slægts navnet er ved  Reinholg Conradt Berrig hans datter var Vibeche Kristine Berrig født i 1799 i Skt Knuds sogn i Odense.
 
    Conrad Berrig
 


04-01-1865 - Vilhelm Christian Berrig
12-11-1866 - Christiane Christine Berrig
01-10-1869 - Adolph Conrad Berrig
01-01-1873 - Juliane Fredrickke Berrig Hansen
05-02-1876 - Adolphine Rasmine Berrig
10-07-1878 - Harald Emil Berrig

    
 Gitte-Jan-Mor og lille Helena            

Ud over denne slægt findes der to andre slægt led med navnet Berrig i danmark

Den ene har sit udspring ved Harald Emil Berrig i København, da han gifter sig med Anne Berthe Nielsen, tager han hindes søn Kaj Helmuth Nielsen Berrig som plejesøn, Han skifter navn til Berrig og har i dag en slægt på 6 efterkommer med efter navnet  Berrig.

En anden slægt er fra Frederica i 1853, her er der 21 efterkommer, med efternavnet Berrig.

Hans Peter Berrig gør en pige gravid ved et 1 dags besøg på Frederica Kro.
Efterkommerne hedder først Nissen efter deres moder, men man tager i 1920 efternavnet Berrig, efter denne formastelige Hans Peter Berrig, der gjorde deres farmor gravid i 1853, og derved kommer efternavnet Berrig ind i deres familie, rygterne går på at denne Hans Peter Berrig skulle være den samme person som Conrad Berrig, de var begge Smed i Odense, men indtil nu er dette ikke bevist, måske det kommer senere, hvis dette er rigtig vil det være en 7 søn efter Conrad Berrig.

I dag bære 23 personer i Danmark navnet Berrig enten som mellem navn eller som efternavn.

i USA bære kun 13 efternavnet Berrig, alle efterkommer af Conrad Berrig. 

Home
om Jan Berrig
Berrig Slægten
Photos